Salon Firmowy Viessmann

Strona startowa >> Dotacje na kolektory słoneczne

       


Dotacje na zakup kolektorów słonecznych


W roku 2010 wszedł w życie pierwszy w historii Polski, ogólnopolski program wsparcia inwestycji w zakup instalacji solarnej
 

Program jest skierowany dla osób fizycznych będących właścicielami domków jednorodzinnych oraz do wspólnot mieszkaniowych, z wyłączeniem obiektów przyłączonych do sieci cieplnych. Swoim zasięgiem Program obejmuje obszar całej Polski.
 


PORADNIK „Kolektory słoneczne z dotacją”


Ile można zyskać?


Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów przedsięwzięcia. Całkowity budżet projektu przewidziany jest na kwotę 300 mln złotych do przydzielenia w latach 2010 - 2014 (wydatkowanie środków do końca 2015 roku).
Dofinansowanie może wynieść nawet do 45% brutto kredytu bankowego, ale nie więcej niż 2 250 PLN do mkw. instalacji.


 

 
W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

Wymagania i cała procedura nie są skomplikowane i składają się z pięciu głównych punktów:

 1. Wybór danego typu kolektora słonecznego Viessmann
 2. Złożenie wniosku o dofinansowanie na zakup do wybranego Banku.
 3. Po akceptacji wniosków przez Bank Inwestor podpisuje umowę kredytu z dotacją z Bankiem.
 4. Inwestor przedkłada w Banku Protokół końcowego odbioru wraz z fakturami oraz innymi dokumentami określonymi w umowie.
 5. Dotację do banku przekazuje NFOŚiGW na podstawie potwierdzenia
  zrealizowania inwestycji. Należy również pamiętać, że od dotacji należy odprowadzić podatek dochodowy


Jakie Banki biorą udział w programie?

Kredytów z dotacją na kolektory udzielają banki, które zawarły umowy o współpracy z
NFOŚiGW na lata 2013-2015:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A. oraz zrzeszone Banki Spółdzielcze (połączenie GBW S.A. i MBR S.A.)
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Warszawski Bank Spółdzielczy
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.


Jakie kolektory kwalifikują się do dotacji?

Najważniejszym wymogiem jest spełnienie wymagań dotyczącym posiadania przez kolektor słoneczny certyfikatu Solar Keymark.
Certyfikat ten posiadają wszystkie kolektory słoneczne znajdujące się w ofercie firmy Viessmann. Chcąc wybrać najdogodniejsze dla siebie rozwiazanie, skontaktuj się z nami!
 

Service BOX

koperta Kontakt

oferta Oferta

promocje Promocje

Konfigurator systemu grzewczego